Financieel VvE Beheer

voor alle financiële taken

OP ZOEK NAAR FINANCIEEL BEHEER VOOR DE VERENIGING?


Ondersteunend financieel beheer voor de VvE

Wij bieden ondersteunend financieel beheer voor Vereniging van Eigenaars (VvE) aangezien de VvE zelf zorg draagt voor haar overige taken.


Veilige online-omgeving

Wij werken met een veilige online-omgeving. De online-omgeving is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en ondersteunt onder andere alle financiële processen van een Vereniging.

Het grote voordeel voor de Vereniging is dat elke eigenaar op ieder moment inzage heeft in zijn of haar financieel dossier en bovendien in de van te voren afgesproken onderdelen. De eigenaar kan dus via internet 24/7 de gegevens raadplegen.


VvE financieel gezond

Een financieel gezonde basis is ten eerste, noodzakelijk voor een goed functionerende VvE en ten tweede, om zichzelf goed en tijdig te onderhouden. Naast onderhoud zijn er nog de noodzakelijke verzekeringen en ook andere vaste lasten die van invloed zijn op de ledenbijdrage.

Het bijhouden van de financiële administratie en ook het contact met de notaris, of het aanleveren van de jaarstukken. Het is de essentie van Financieel VvE Beheer. Indien gewenst kunnen wij het beheer van de VvE-bankrekeningen uit handen nemen, echter wij zijn voorstander van het vier-ogen principe. Hierdoor is het nog steeds mogelijk  om snel te schakelen bij de betaling van facturen, echter vindt er altijd controle plaats door de Vereniging. Dankzij de samenwerking met de kascommissie worden de inkomsten enerzijds en uitgaven anderzijds goed in de gaten gehouden.


Verzorging gehele financiële administratie

Financieel VvE Beheer verzorgt voor u en ook de Vereniging gehele financiële administratie van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Van het bijhouden van de financiële mutaties tot het tijdig verwerken en vervolgens betalen van facturen. Kortom zo weet de Vereniging zeker dat aan alles wordt voldaan!


Meer weten?

Heeft u of de Vereniging een vraag over het laten verzorgen van de financiële administratie? Of wilt u nader kennismaken met Financieel VvE Beheer? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn u ten slotte graag van dienst.